2000 - 2007
MAXprojekt
©
Spolupracující firmy
Kontaktní údaje:

info@maxprojekt.cz

Adresa:

MAXprojekt s.r.o.
Ulice: Zeleného 80
Město: Brno
PSČ : 616 00

IČO: 26969572
DIČ: CZ26969572
menu
Společnost

Společnost působí v oblasti internetových systémů. Vizí společnosti MAXprojekt je působit jako komplexní dodavatel spolehlivých internetových řešení, působit jako vyhledávaný specialista v oboru, vytvářet a poskytovat profesionální řešení v oblasti e-business, vytvářet velké internetové aplikace a být garantem pro podnikání na internetu. Jako český výrobce a dodavatel je společnost MAXprojekt schopna v rámci českého i evropského trhu nabídnout zákazníkovi bezkonkurenční poměr cena/výkon.

Co děláme

Vytváříme řešení pro marketing jako jsou CRM systémy, direct marketing, systémy Internet/Intranet přístupné odkudkoliv. Klient dostane výsledné řešení na klíč a nepotřebuje o řešení nic vědět. Sami provedeme analýzu informačních potřeb, navrhneme nejlepší řešení, spolu s klientem jedno z nich vybereme a řešení následně i realizujeme.
Právě proto, že vytváříme řešení na klíč, tak zastáváme názor komplexního přístupu k řešení celého problému. Zabezpečujeme také implementaci projektu, protože bez správného používání je i sebevětší a sebelepší systém k ničemu. Dodávkou systému a implementací pro nás nic nekončí, ale profesionální uživatelská a servisní podpora je součástí naší strategie v přístupu ke klientům.
Produkty

» CRM online Obchodní Manažer
Systém Obchodní Manažer je internetový systém pro evidenci a řízení vztahu se zákazníky. Pomáhá uživateli pracovat se zákazníky, vytvářet si svůj vlastní rozvrh a tím tak vést historii klientů, pracovat s produkty, spolupracovat v týmu a komunikovat. Jeho úkolem je hlavně zvyšovat produktivitu obchodu a připravovat podklady pro manažerské rozhodování a hodnocení obchodníků.

» Babylon
Systém pro řízení práce v jazykových a překladatelských agenturách. Systém Babylon má šest úrovní přístupu: klient - překladatel - korektor - projektový manažer - administrátor - účetní. Výhody jsou ve snadná dostupnosti, jednotném systému, díky internetu přístup odkudkoliv, evidence na jednom místě, klienti, překladatelé i korektoři mají přehled o své historii.
| Brno - Olomouc - Bratislava |